Prívesok Svätý Florián so zlatou mincou.
  • Prívesok Svätý Florián so zlatou mincou.
  • Medailón - patrón hasičov a záchranárov.
  • Ligotavý darček pre hasiča a záchranára.

Svätý Florián prívesok a minca

8,98 €

Prívesok Svätého Floriána na koženej šnúrke a jedna kovová minca k tomu. Ochrana pred ohňom, búrkou a neúrodou. Poštovné zdarma.

Vypredané

Obľúbený slovenský talizman s čiernou koženou šnúrkou a jednou lesklou kovovou mincou. Vyrobené na Slovensku. Mosadzný medialón je patinovaný. Populárny kresťanský svätec je patrónom všetkých vidiečanov, hasičov, záchranárov, hrnčiarov, kováčov a hutníkov. Silný ochranca pred ohňom, požiarom, búrkou, suchom a neúrodou. Hľadáte pekný a lacný darček pre požiarnika? Práve ste ho objavili. Už mnohé storočia ľudia veria, že Svätý Florián dokáže ochrániť všetky statky a majetky. Pomáha aj pekárom, murárom a kominárom. Tvrdí sa, že jeho podobizeň, obrázok alebo socha, dokážu ochrániť dedinu pred vojnou, domy pred povodňou a obyvateľov obce pred morovou epidémiou a cholerou.

Sv. Florián (latinsky Sanctus Florianus) žil v dobách vlády rímskeho cisára Maximiána a bol veliteľom provinčnej cisárskej armády. Narodil sa v roku 250 v rímskej provincii Noricum (dnešné Rakúsko a Slovinsko). Jeho úlohou bolo vytvárať, riadiť a spravovať legionárske požiarnické zbory. V dobe jeho pôsobenia bolo kresťanstvo zakázané. Maximián videl v šírení kresťanstva nebezpečenstvo. Nové náboženstvo podkopávalo piliere Rímskej civilizácie. Stále viac a viac obyvateľov rímskych provincií sa začalo modliť k novému Bohu, odmietali pracovať, budovať ríšu, dodržiavať právny poriadok, porušovali nariadenia a povinnosti. Rím vydal nariadenia, podľa ktorých bolo šírenie kresťanstva trestné a začalo sa nevídané prenasledovanie. (Poznámka: Tu je potrebné spomenúť, že kresťania si za prenasledovanie môžu sami. Rímska ríša tolerovala iné náboženstva ale kresťania v tej dobe nie. Podpaľovali napr. synagógy a vypálili knižnice, ničili ekonomiku ríše, hlásali, že je potrebné sa hlavne modliť a nie stavať alebo opravovať cesty a akvadukty. Napr. Sv. Peter sa podieľal na požiari v Ríme v roku 67, pri ktorom bolo ohňom zničených až 10 častí mesta z celkových 14...)

Tak ako každý veliteľ v ríši aj Florián dostal rozkaz vyhľadať a zatknúť vokajov, ktorí prešli na kresťanskú vieru a rozvracali poriadok. Neskôr prišiel rozkaz uväznených vojakov, ktorí sa stali kresťanmi, na výstrahu popraviť. Ale Florián cisárovú výzvu odmietol vykonať. To nebolo všetko. Prijal kresťanstvo za svoju vieru a začal ju aj šíriť. Netrvalo dlho a na cisárov dvor prišlo udanie. V krátkom čase bol veliteľ vojska a požiarnikov zajatý a v roku 304 popravený. Utopili ho v rieke Aniza s mlynským kameňom priviazaným okolo krku. Pápež Lucius III. ho v roku 1184 vyhlásil za svätého.

Tento svätec je uctievaný prevažne v krajinách strednej Európy. Napríklad v susednom Rakúsku, kde sa tiež teší veľkej obľube, po ňom pomenovali aj malé mesto Sankt Florian. Prečítajte si aj ďalšie informácie:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Florián_z_Lorchu

https://cs.wikipedia.org/wiki/Svatý_Florián

http://www.zivotopisysvatych.sk/florian/

  • Balenie obsahuje: 1 x prívesok, 1 x minca, 1 x kožená šnúrka
  • Priemer talizmanov: 27 mm
  • Hmotnosť mince: 9 g
  • Hmotnosť medailónu: 10 g
  • Materiál: mosadz Ms80, koža
  • Výrobok nie je určený pre deti do 3 rokov
  • Pôvod výrobku: Slovensko