Táto stránka obsahuje informácie, ktoré sa vzťahujú na všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR). Podrobné informácie nájdete na našej adrese http://www.tomiland.sk/ochrana-osobnych-udajov.htm

Spracovanie údajov je rovnaké a podrobnejšie informácie budú doplnené.