Všetky výrobky z obchodu Tomiland.sk a Tomiland.com môžete vrátiť bez uvedenia dôvodu do 15 dní od prevzatia zásielky. Napíšte nám napríklad email alebo nám pošlite SMS správu s týmto textom: "Uplatňujem právo na vrátenie tovaru bez uvedenia dôvodu." a nezabudnite Vaše meno, priezvisko a číslo účtu IBAN, na ktoré Vám vrátime Vaše peniaze do 7 dní od doručenia tovaru na našu adresu. Prosíme posielajte vrátený tovar na adresu:

  • Ing. arch. Tomáš Petrik, Tomiland
  • Třebíčská 15
  • 066 01 Humenné
  • Slovensko

Poznámka: Ak sa snažíte o vrátenie tovaru po 15 dňoch - v tomto prípade uplatňujeme len reklamácie podľa obchodných podmienok, s ktorými ste súhlasili. Ak ani do 14 dní nedostanete svoje peniaze z dôvodu neočákavanej situácie z našej strany (dovolenka, zatvorenie eshopu, hospitalizácia v nemocnici...) potom neváhajte kontaktovať tieto čísla: 0949 441 697 alebo 0905 528 253 - vysvetlite vzniknutú situáciu. Ďakujeme za pochopenie.

Na tejto stránke sa nachádza postup pri vrátení tovaru pri uplatnení paragrafu 7 zákona č. 102/2017 Z.z. Registračné číslo e-shop Tomiland: 201414324, vydané ÚOOÚ SR, Odborárske nám. 811 07 Bratislava, Slovenská republika, podľa paragrafu 36 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.